Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laserkommunikation för spridning av VMS-data inom fartygsförband.

Laserkommunikation för spridning av VMS-data inom fartygsförband. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sakari Per, Pettersson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1718--SE)
Nyckelord laserkommunikation, fri optisk kommunikation, FSO, laser communication, free space optics
Sammanfattning Överföring av information mellan enheter inom fartygsförband är ett krav för ett fungerande VMS vid förbandsuppträdande. Denna rapport studerar laserkommunikation, även benämnt fri optisk kommunikation, som ett alternativ till radiobaserad kommunikation. Arbetet har genomförts inom FoT-projektet VMS fartygsförband fas 2. Räckvidder överstigande 10 km kan uppnås, även då sikten är måttlig. Vid sämre sikt kommer dock räckvidden att reduceras. Studien visar att det ställs höga krav på följning och tracking men i gengäld kan tyst kommunikation med hög överföringshastighet (Gbps) erhållas. Den potentiellt höga överföringshastigheten möjliggör inte bara överföring av traditionell VMS-information, utan kan även utnyttjas för överföring av stora mängder sensornära data. Detta skapar helt nya möjligheter till distribuerade sensorer och sensorfusion vid exempelvis pejlning.
Abstract In the development of warner and countermeasure systems for ships in military units, there is a need of information transmission. This report studies laser communication, also called Free Space Optics (FSO), as an alternative to radio based communication. Communication range of more than 10 km is possible, even if the visibility is moderate. At poorer visibility the range will be reduced. The study show that high precision pointing and tracking is necessary, but in return covert communication with high bit rates (Gbps) is possible. The potential of high bit rates does not only make traditional warner and countermeasure information transmission possible. It can also be utilized for transmission of large quantities of sensor close data. This will result in new possibilities of distributed sensors and sensor fusion, for instance in getting bearing of other ships.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182