Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av störd radaroperatör i EWSim.

Modellering av störd radaroperatör i EWSim. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordin Morgan, Klum Peter, Berggrund Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1720--SE)
Nyckelord radarsimulering, störsimulering, modellering, operatör, radar simulation, ECM simulation, modelling, operator, jam
Sammanfattning Inom FoT-projektet duellsimulering telekrig pågår arbete med att ta fram en modell av radaroperatör i störd miljö inom ramen för utvecklingen av simuleringsmiljön EWSim. Denna rapport beskriver läget av arbetet med modellen samt ett inledande test för att studera hur radaroperatörer agerar i olika situationer. Resultaten av testet pekar som väntat på att operatörens agerande påverkas av störning. Vidare ser man att scenariernas uppbyggnad och att kännedom om användargränssnittet har betydelse för agerandet hos operatören. Information som gavs till operatören innan scenariet var viktig, då operatörens agerande speglar förväntningar utifrån den givna informationen. För att göra en modell av en radaroperatör i störd miljö krävs det att man tar hänsyn till många aspekter. Radarmodellen som har använts behöver utvecklas till att innehålla fler funktioner, fler störformer bör användas, mer tester med vana radaroperatörer bör göras, man bör studera reglementsenliga handlingsalternativ som en radaroperatör har att gå efter samt studera radaroperatörer i arbete under övning. I denna rapport presenteras ett arbete som påbörjats för att lägga grunden till modelleringen av störda radaroperatörer.
Abstract In the FOI project duel simulation in electronic warfare there is an undergoing process of developing a model of a radar operator exposed to radar jamming within the simulation environment EWSim. This report describes the current situation of the model as well as an initial test formed to study how a radar operator acts in different situations. The results show that the radar operator is indeed affected by radar jamming. Further one can see that the structure of the scenarios and knowledge of the user interface has importance in the acting of the operator. The information given to the radar operator before the scenario was proven to be important since the operator was acting on basis of the given information and expectations of the scenario. In order to make a model of a radar operator a lot of aspects need to be taken under consideration. The radar model used needs to be developed to contain more functions, more types of jamming must be used, more tests with experienced radar operators must be carried out, one should look at the proper rules a radar operator follows and it is also necessary to study radar operators at work during military exercises. In this report, a work is presented that forms a base of modeling a radar operator in a jammed environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182