Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Noggrannhet vid lägesbestämning med hjälp av radarsignalspaning.

Noggrannhet vid lägesbestämning med hjälp av radarsignalspaning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henriksson Daniel, Lindgren Björn, Wikström Maria
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1723--SE)
Nyckelord lägesbestämning, radar, emitter, riktningsmätning, AOA, TDOA, FDOA, CEP, noggrannhet, geolocation, radar, emitter, angel of arrival, AOA, TDOA, FDOA, CEP, accuracy
Sammanfattning Inom Institutionen för Telekrigssystem finns en kompetensgrupp som bland annat arbetar med forskning för lägesbestämning av radaremittrar. Forskningen har sedan 2003 bedrivits inom ramen för projektet VMS i NBF. Denna rapport beskriver en approximativ analytisk metod för att beräkna vilken lägesnoggrannhet som kan åstadkommas för ett antal olika lägesbestämningsmetoder. Samtliga baseras på att två metoder för att skapa lägeslinjer kombineras. Metoderna för att skapa lägeslinjer som berörs är riktningsmätning (AOA),tidsskillnadsmätning (TDOA) och frekvensskillnadsmätning (FDOA).Den analytiska metoden utvärderas genom att beräknade resultat jämförs med resultat från simuleringar. Vid denna jämförelse används i huvudsak noggrannhetsmåttet CEP (Circular Error Probable). Jämförelsen sker dels utifrån ett låst geometriskt typfall och dels utifrån en mer generell geometrisk betraktelse. Rapporten visar att det analytiska beräkningssättet i många situationer kan användas istället för tidsödande simuleringar eftersom dessa både beräkningssättger i stort sett samma resultat, åtminstone för noggrannhetsmåttet CEP.
Abstract One of the core competences at the department of Electronic Warfare Systems lies within the area of geolocation of radar emitters. This research activity has since 2003 been conducted within the research project "VMS i NBF". This report describes an approximate analytical method to estimate the obtainable accuracy in geolocation for a number of geolocation methods. Each method is based on the combination of two LOPs (Line Of Position). The LOP is generated from measurement of Angle Of Arrival (AOA), Time Difference Of Arrival (TDOA) or Frequency Difference Of Arrival (FDOA). The method is evaluated by comparison with results from simulations. One measure of accuracy, namely the CEP (Circular Error Probable), constitutes the basis of the comparison using both a fixed geometry and a more general case. The results show that the analytical expression can, in most cases, replace the more time-consuming simulations since these two approaches achieve comparable performance when it comes to estimation the CEP.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182