Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrerad EO duellmodell.

Integrerad EO duellmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Hanna, Hedberg Carl, Petersson Mikael, Tydén Lars, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 84
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1724--SE)
Nyckelord simulering, telekrig, elektrooptik, EWSim, HLA, simulation, electronic warfare, EW, electro-optical, EO
Sammanfattning I många militära operationer är EO-system (elektrooptiska) och missiler en realitet. Det är därför viktigt att ha motmedelssystem mot dessa och veta hur man kan försvara sig. En vanlig metod att utvärdera motmedelssystem och deras användning är simuleringar. EWSim är ett multispektralt (radio optronik och radar) ramverk som använder sig av HLA. Detta dokument beskriver de EO-simuleringsmoduler (IRST, optikspanare, UV-varnare, laservarnare, missiler, facklor, rök, DIRCM, optik och logikenheten till VMS) som ingår i EWSim, vilka kan kombineras för simulering och värdering av bl.a. elektrooptiska telekrigdueller som därmed kan stödja utveckling, kravsättning och förståelse för sam-verkande telekrigsystem. I rapporten visas exempel på scenarier som kan simuleras. Scenarierna kan tyckas vara ganska enkla men tittar man närmare på dessa så har de mellan fem och tjugo modeller av system som samverkar eller motverkar varandra. Modulerna kan kombineras och sättas på alla typer av plattformar såsom stridsfordon, helikoptrar, UAV:er, flygplan, båtar och fartyg. Detta gör att sammansatta förbands telekrigföringsförmåga samt sårbarhet för telekrig kan simuleras. Med EWSim finns nu möjligheten att sätta upp scenarier som kan värdera några mot några i enskilt användande eller som värderingsduell där man kan bilda lag som kan duellera mot ett motståndarlag.
Abstract Electro-Optical (EO) systems and missiles are used in many military operations. It is therefore important to have countermeasure systems and know how to use them for defense against such threats. A common method to assess countermeasure systems and their use is to use simulations. EWSim is a multispectral framework (radio, radar and EO) that uses HLA. This document describes the modules for EO simulation (IRST, optic surveillance, UV missile approach warner, laser warner, missiles, flares, smoke, DIRCM, optics and DAS control unit) that is part of EWSim and can be combined for simulations and assessments of e.g. EO EW duels and can therefore be used to support development, specification of needed requirements and understanding of cooperating EW units. Examples of scenarios that can be simulated are shown in the report. The first impression might be that these scenarios are rather simple, but a closer inspection reveals between five and twenty models of systems that cooperate or act against each other in every scenario. The modules can be com-bined and placed on many different types of platforms such as fighting vehicles, helicopters, UAVs, aircrafts and ships. Therefore it is possible to simulate and study the EW-abilites of joint forces and to pinpoint their possible vulnerabilities to various EW-systems. It is now possible, using EWSim, to setup scenarios that can assess the situation few-against-few. The simulation can be controlled by one user, or teams of users can be created where one team competes against the other.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182