Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geoacoustic inversion of reflection loss data.

Geoacoustic inversion of reflection loss data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Abrahamsson Leif, Andersson Brodd Leif, Ban Stefan, Dalberg Eva, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1726--SE)
Nyckelord Undervattensakustik, inversion, bottenreflektioner, Rayleighmodell, underwater acoustics, inversion, bottom reflections, Rayleigh model
Sammanfattning I denna rapport redovisas en snabb inversionsteknik för att bestämma ljudhastigheten i det övre sedimentskiktet med hjälp av bredbandiga reflektionsförlustdata i frekvensområdet 0.5-4 kHz. Mätningarna av bottenreflektioner utfördes i juni 2005 i ett försöksområde med sandbotten. De akustiska signalerna sändes ut från en rörlig källa som fick passera en vertikal mottagararray på nära avstånd. De uppmätta bottenreflektionerna jämfördes med modellberäkningar baserade på planvågsreflektioner enligt Rayleighmodellen. I inversionen söker man en bästa anpassning mellan beräknade och uppmätta reflektionsförlustadata genom att prova olika uppsättningar av bottenparametrar. Inversionsresultaten visar att ljudhastigheten hos sedimentet på mätplatsen varierar mellan 1480 och 1700 m/s. En beräkningsintensiv fullfältsmodell användes för att kontrollera noggrannheten av Rayleighmodellen. Inversionsberäkningarna kunde utföras på några sekunder. Det innebär att den föreslagna tekniken kan användas i realtid för inversion av data som samlats in på rörliga plattformar. Detta arbete är ett led i en pågående utveckling av operationella metoder för REA (Rapid Environment Assessment).
Abstract This report presents a fast inversion technique to determine the sound velocity of the topmost sediment layer using broadband reflection loss data in the frequency range 0.5-4 kHz. The measurements of bottom reflections were performed in June 2005 at a test site with a sandy bottom. The acoustic signals were transmitted by a moving source which was allowed to pass a vertical receiver array at close distance. The measured bottom reflections at different angles of incidence towards the bottom were compared to model calculations based on the Rayleigh model of plane wave reflections. A best fit between computed and measured reflection loss data is sought by using an inversion scheme in which different sets of bottom parameters are tried. The inversion results show that the velocity of the sediment at the test site varies between 1480 to 1700 m/s. A computationally intensive full-field model was used to check the accuracy of the Rayleigh model. The run time of an inversion amounts to a few seconds. It implies that the proposed technique can be used in real-time for inversions of data collected on moving platforms. This work is part of an ongoing development of operational techniques for REA (Rapid Environmental Assessment).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182