Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Performance studies of an adaptive air-interface for a tactical waveform.

Performance studies of an adaptive air-interface for a tactical waveform. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linder Sara, Pääjärvi Lars, Tronarp Otto
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1729--SE)
Nyckelord adaptiv radio, taktisk vågform, OFDM, MIMO, adaptiv modulation, adaptive radio, tactical waveform, adaptive modulation
Sammanfattning Några adaptive tekniker för luftgränssnittet av en taktisk vågform har undersökts. Med data från en kartbaserad kanalmodell har teknikerna simulerats i mobilt scenario. Kommunikationssystemet som simuleras bygger på OFDM. Sändnings- och mottagningsdiversitet, adaptiv modulation och effekter från fördröjningar har undersökts. Resultaten visar att genomströmningen i systemet blir högre för ett system med rumsdiversitet och adaptiv modulation än för ett system utan diversitet. När rumsdiversitet används minskar även känsligheten för fördröjningar av feedback information.
Abstract In this work some adaptive techniques of an air-interface for a tactical waveform are studied. The techniques are simulated in a mobile scenario with a map-based channel model. The communication system simulator is based on OFDM. The effects of space diversity, both transmit and receive, adaptive modulation and feedback delay have been investigated. Results show that space diversity in combination with adaptive modulation enables a higher system throughput compared to a system with no space diversity. Furthermore, the usage of space diversity reduces the sensitivity to delays of the feedback information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182