Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Typprovning av färg enligt STANAG 4360.

Typprovning av färg enligt STANAG 4360. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arnoldsson Kristina C, Claesson Ola, Jansson Anita
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1731--SE)
Nyckelord Färgsystem, STANAG, kemiska stridsmedel, sanering, senapsgas, seoman, VX, Försvarsstandard
Keywords Paint system, chemical agents, decontamination, mustard gas, soman, VX, defence standards
Sammanfattning Typkontroll med avseende på CARC-egenskaper har utförts på två av Försvarsmaktens färger, enligt metod 8C i STANAG 4360 (edition 2 i utkast). I metoden utvärderas CARC-egenskaperna hos färgsystem med senapsgas och nervgas (soman och VX). I metoden bestäms båden den mängd som kvarstår i färgen efter sanering (absorberad mängd) och den mängd som kan överföras vid kontakt (desorberad mängd). Resultaten visar att ingen av de två färgerna uppfyller kraven på beständighet mot kemiska agens enligt STANAG 4360, i coh med att kraven på maximalt absorberad respektive desorberad mängd senapsgas överskrids. Rekommendationer: - Vid bestämning av beständighet mot kemiska agens bör en preliminär utredning av färgens moståndskraft mot senapsgas göras då detta agens, beroende på sin aggressivitet mot material, har högst sannolikhet att vara utslagsgivande för ett godkännande. - Bestämning av beständighet mot kemiska agens enligt STANAG 4360 innebär inga tekniska svårigheter jämfört med nuvarande MIL-standard och kan därför införas i Försvarsstandarder.
Abstract Testing of the resistance to chemical agents according to method 8C in STANAG 4360 (Edition 2 in draft) has been performed on two paints from the Swedish Armed Forces. The method evaluates the resistance of paint systems to chemical agents using mustard gas and nerve gas (soman and VX). The method determines both the amount of agent remaining in the paint after decontamination (absorbed amount) and the amount that can be transferred by contact (desorbed amount). The results show that none of the two paints fulfils the criteria for resistance to chemical agents according to STANAG 4360 since the maximum amount of absorbed and desorbed mustard is exceeded. Recommendations: - When testing for resistance to chemical agents, a preliminary investigation of the resistance to mustard gas should be done since it has the highest potential to be decisive because of its aggressive nature against material. - Testing of resistance to chemical agents according to STANAG 4360 does not mean any technical difficulties compared to the present MIL-specification and can thus be implemented in the Swedish Defence Standards.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182