Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Characterization of an Inracavity optical parametric oscillator.

Characterization of an Inracavity optical parametric oscillator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandberg Daniel
Ort: Linköping
Sidor: 75
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1737--SE)
Nyckelord laser, OPO, termiska effekter, våglängdskonvertering, thermal effects, wavelength conversion
Sammanfattning Laserstrålning kan konverteras genom att använda icke-linjära optiska kristaller. En icke-linjär process ärparametrisk oscillering, där en fundamental våglängd kan konverteras till två nya längre våglängder. I det här arbetet undersöktes möjligheterna att konstruera en stabil källa som producerar våglängder runt 2 µm. Strålningen kan i ytterligare steg användas för vidare konvertering till längre våglängder med användningsområden inom t.ex. laserbaserade motmedel och laser för fjärranalys av atmosfären. En optisk parametrisk oscillator (OPO) med en intrakavitetskonfiguration utformades genom att använda den ickelinjära kristallen KTiOPO4 (KTP) för att konvertera pulsad Nd:YAG laserstrålning vid 1064 nm till ett våglängdsområde kring 2 µm. Den maximalt konverterade effekten för en intrakavitets OPO-konfiguration var 2,5 W vid en Nd:YAG effekt på 20 W. En analys av den termiska linsen i laserstaven och termiska effekters påverkan på systemets uteffekt studerades.
Abstract The wavelength of laser radiation can be converted by using nonlinear optical crystals. One nonlinear process is parametric oscillation where a fundamental wavelength is converted into two longer wavelengths. In this work the possibilities to build a stable source producing radiation in the 2 µm wavelength region was investigated. This radiation can, in further conversion processes, generate longer wavelengths with applications in e.g. laser countermeasures and laser for atmospheric remote sensing. An intracavity Optical Parametric Oscillator (OPO) using the nonlinear crystal KTiOPO4 (KTP) was designed to convert pulsed Nd:YAG laser radiation operating at 1064 nm wavelength to regions around 2 µm. The maximum converted output power achieved for an intracavity OPO configuration was 2.5 W using a Nd:YAG output power of 20 W. An analysis of thermal lensing of the laser rod and the influence from thermal effects on output power from the system was carried out.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182