Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Resolution assessment of an imaging electro-optical sensor.

Resolution assessment of an imaging electro-optical sensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1739--SE)
Nyckelord modulationsöverföringsfunktion, modulation transfer function
Sammanfattning Modulationsöverföringsfunktionen och motsvarande spridningsfunktion definieras för ett avbildande system och relationen till detektorstorlek och optisk aberration förklaras. Ett analytiskt uttryck för den kombinerade effekten av pixelstorlek och aberration härleds. Påverkan av rörelse, vibrationer och atmosfärsturbulens på bildkvalitén diskuteras och praktiska approximationer som är användbara i experimentell analys ges. Slutligen behandlas metoder för experimentell bestämning av MTF med utnyttjande av tri-bar-mål och lutande kant.
Abstract The modulation transfer function and the corresponding point spread function is defined for an imaging system and the relation to detector size and optical aberration is explained. An analytical expression for the combined effect of pixel size and aberration is derived. The influence of motion, vibration and atmospheric turbulence on image quality is discussed and approximations, useful in experimental analysis are obtained. Finally, methods for evaluating system MTF is presented, using both tri-bar targets and the edge method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182