Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mid-IR laser for the LYSA system.

Mid-IR laser for the LYSA system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Anders, Henriksson Markus
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1749--SE)
Nyckelord PPLN OPO, Nd:YVO4, DIRCM
Sammanfattning Den senaste utvecklingen av moderna intelligenta infraröda målsökare, vilka särskiljer på facklor och remsor från verkliga mål, har lett till ett utökat behov av lasrar för riktade infraröda motmedel. Här rapporteras konstruerandet samt inledande tester och karaktärisering av en avstämbar infraröd laser. Lasersystemet är baserat på en PPLN OPO pumpad vid 1064 nm av en Nd:YVO4 laser med 10 kHz pulsrepetitionsfrekvens. Systemet har testats i två olika konfigurationer för att erhålla strålning från OPOn i de två olika våglängderna 2,4 respektive 3,5 µm. De maximala medeleffekterna var 700 mW vid 2,4 µm, och 516 mW vid 3,5 µm. Pulslängden var 22 ns för idlern.
Abstract The recent improvement of modern intelligent IR-seekers, which distinguishes flares and decoys from real targets, has lead to an increasing demand for lasers for directed infrared countermeasures. We report here the construction, initial tests and characterization of a tuneable mid infrared laser based on a PPLN OPO pumped at 1064 nm by a Nd:YVO4 laser with 10 kHz pulse repetition frequency. The laser system has been run in two different configurations to obtain radiation from the OPO at the two different wavelengths 2.4 and 3.5 µm, respectively. The maximumaverage powers were 700 mW at 2.4 µm and 516 mW at 3.5 µm. The idler pulselength was 22 ns.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182