Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A modell for fragmentation of hard metallic targets due to shaped charge jet perforation.

A modell for fragmentation of hard metallic targets due to shaped charge jet perforation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1751--SE)
Nyckelord Splitter, RSV, genomträngning, modell, fragments, shaped charge, perforation, model
Sammanfattning Nya modeller har föreslagits för stela och eroderande projektilers inträngning i och genomträngning av hårda metalliska mål, varvid det senare inkluderar fragmentering av målmaterialet. Vidare har modellen för eroderande projektiler utvidgats till att omfatta RSV inträngning. Föreliggande rapport utvidgar modellen för projektilers fragmentering av målet till att också gälla för RSV-strålar. Jämförelse med experimentell resultat visar hygglig överensstämmelse. Den avsedda tillämningen av dessa modeller är för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridvagnar, stridsflygplan och örlogsfartyg.
Abstract New models for rigid and eroding projectile penetration and perforation including production of target fragments have been suggested. Furthermore, the model for eroding projectile penetration has been extended to shaped charge jet penetration. The present report extends the model for projectile production of target fragments to describe such production with shaped charge jets. Comparison with experimental results shows reasonably good agreement. The intended application of these models is in computer programs for assessment of the effects on and the vulnerability of complex targets such as tanks, fighter aircraft and naval ships.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182