Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DCMF - Defence Conceptual Modelling Framework.

DCMF - Defence Conceptual Modelling Framework. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mojtahed Vahid, Garcia Lozano Marianela, Svan Pernilla, Andersson Birger, Kabilan Vandana
Ort: Stockholm
Sidor: 146
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1754--SE)
Nyckelord Konceptuell modellering, kunskapsanskaffning, kunskapsanalys, kunskapsmodellering, kunskapshantering, ontologi, utvecklingsmetodik för ontologi, kunskapsmetametamodell, KM3, interoperability, återanvändning, standarisering, komponentsammansättning, CMMS, VV&A, Conceptual modelling, knowledge acquisition, knowledge analysis, knowledge modelling, knowledge management, ontology, ontology development methodology, knowledge meta meta model, KM3, interoperability, reusability, standardisation, composability, CMMS VV&A
Sammanfattning Konceptet DCMF (Defence Conceptual Modelling Framework) har sitt ursprung i CMMS konceptet som presenterades av det amerikanska försvarets organisation för Modellering och Simulering (US DMSO). DCMF är ett ramverk för att skapa konceptuella beskrivningar och modeller av militära operationer. Det består dels av verktyg för deras utveckling och återanvändning samt dels av standarder för anskaffning, modellering, integrering, hantering och bevarande av kunskap. Efter en förstudie av det amerikanska konceptet, föreslog det svenska FOI projektet en långtidsplan för att lyckas implementera DCMF inom det svenska försvaret. DCMF projektet startades officiellt 2003. I år har vi försökt skapa vår första konceptuella modell enligt DCMF. En DCMF process har skapats, analyserats och förfinats. Som en konsekvens har nödvändiga verktyg och metodiker identifierats. Behovet av ett (aktivitetscentriskt) verktyg för modellering av anskaffad data resulterade i ett nytt koncept, KM3 (KunskapsMetaMetaModell). En annan viktig komponent i ramverket är ontologierna. En ontologi struktur och metodik har utvecklats för DCMFs behov. Allt detta diskuteras i rapporten.
Abstract The Defence Conceptual Modelling Framework has its origin in the CMMS concept presented by the US DMSO. DCMF is a framework for making conceptual descriptions and models of military operations. It consists of tools for their development and reusability, as well as standards for acquisition, representation, modelling, integration, management and preservation of knowledge. After a prestudy of the American concept, the Swedish FOI project suggested a long-term plan in order to successfully implement the DCMF concept within the Swedish Armed Forces. The DCMF project officially began 2003. This year we have tried to create our first conceptual model according to the DCMF. A DCMF process has been built, analysed and refined, and as a consequence, necessary tools and methodologies have been identified. The need of a (activity centric) tool for modelling the acquired knowledge, resulted in a new concept called, KM3 - Knowledge Meta Meta Model. Another important component of the framework is the Ontologies. An ontology suite and methodology have been developed for the DCMF purposes. All of this is discussed in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182