Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för framtagning av utslagskriterier för komponenter - ett första steg.

Metodik för framtagning av utslagskriterier för komponenter - ett första steg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hartmann Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1755--SE)
Nyckelord Värdering, utslagssannolikhet, penetration, kriterier, sårbarhet, komponent, AVAL, assessment, kill probability, penetration, criterion, vulnerability, component, AVAL
Sammanfattning En av de svåraste uppgifterna under arbetet med att skapa en målbeskrivning är att sätta utslagskriterier på komponenter. Kriterierna används för att fastslå om en komponent klarar eller går sönder av en viss påverkan, som kan utgöras av t.ex. penetration, tryck, värme eller acceleration. I det arbete som redovisas här har försök gjorts att beskriva en komponent, som i normala målbeskrivningar oftast representeras av en enda del, med ett flertal små delar. Komponenten har i detta fall valts att vara en radioapparat. Den har sedan beskjutits från många olika riktningar med flera olika penetratoregenskaper. Resultaten sammanställs och förhoppningen är att de kan visa på ett lämpligt utslagskriterium för en "en-dels" beskrivning av radion. Resultaten är lovande men metoden kräver i dagsläget mycket arbete. Ett antal problem med metodiken redovisas.
Abstract One of the hardest tasks during the creation of a target description is to give kill criterions to the components. These criterions are used to conclude weather a component copes with or breaks during external loads, such as penetration, heat, pressure or acceleration. In the work presented in this report is a component, which normally would consist of one part in a target description, describes with many small parts. The component in this case was chosen to be a radio. It has been striked from many directions and with alternating penetrator performance. The results are compiled with a hope that they might show a consistent kill criterion that can be used for a "one-part" description of the radio. The results are promising but the method requires a lot of work. A number of other problems are present.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182