Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarrutiner i Autodyn för simulering av armerad betong.

Användarrutiner i Autodyn för simulering av armerad betong. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1758--SE)
Nyckelord Autodyn, RHT-modellen, Johnson Cook, sprickmjuknande, töjningshastighetsberoende, användarmodell, autodyn, RHT-modell, Johnson Cook, crack softening, strain rate dependence, user model
Sammanfattning I samband med simulering av betongbalkars dynamiska respons med datorprogrammet Autodyn-3D har vi gjort ett par modifieringar av materialmodellerna i programmet genom att skriva användarsubrutiner i Fortran. I modellen Crack Softening, som körs tillsammans med RHT-modellen för betong, har vi infört töjningshastighetsberoende samt en modifierad (bilinjär) skadeutvecklingslag. Vidare har vi skrivit en subrutin innehållande Johnson-Cook modellen för metaller. Den tillåter att man väljer referenstöjningshastigheten till ett värde som skiljer sig från 1 per sekund. Denna rapport beskriver subrutinerna och utgör en användarhandledning.
Abstract In connection with simulation of the deformation of concrete beams with the computer code Autodyn-3D, we have made a couple of modifications of the material models in Autodyn by writing user subroutines in Fortran. In the crack softening model, which is used together with the RHT-model for concrete, we have introduced strain rate dependence and also introduced a bilinear damage evolution law. Furthermore, we have programmed a user implementation of the Johnson-Cook model for metals, which allows the user to select a reference strain rate different from 1 per second. This report describes the methods and serves as a user manual.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182