Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Maskeringsfärg med nya egenskaper - litteratursökning.

Maskeringsfärg med nya egenskaper - litteratursökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Christina, Kariis Hans
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1760--SE)
Nyckelord ansikte, maskering, färg, termisk, infraröd, camouflage, face, paint, thermal, infrared
Sammanfattning Litteratursökning har genomförts avseende maskeringsfärg för ansikten. Framförallt i det termiska IR-området, våglängd 8-12 µm, är signaturer från personals oskyddade hud ett problem. När kläder och övrig utrustning signaturanpassats ger huden stark värmekontrast mot bakgrunden. De maskeringsfärger för ansikte (gröna, bruna och svarta) som traditionellt används av militär personal är inte anpassade till att ge skydd i det termiska IRområdet. Sökning har gjorts på Internet, i tidskrifter, patentdatabas och litteratur. Både militärt och civilt är trenden att integrera flera funktioner i samma produkt. Exempel på sådana funktioner är visuell maskering, termisk maskering, solskydd (UV), värmeskydd, skydd mot insekter, skydd mot uttorkning av huden. Hänsyn måste också tas till medicinska aspekter. Studien visar att utveckling av hudprodukter sker på flera håll i världen. Ingen produkt som uppfyller alla de önskemål man kan ställa på en militär ansiktsmaskeringsfärg har emellertid identifierats. Rapporten ger förslag på fortsatt forskning och utveckling inom området.
Abstract A literature survey concerning camouflage paint for faces has been conducted. In the thermal infrared wavelength region, 8-12 µm, the signature from unprotected human skin is a problem. With improved signature management of clothes and other equipment, the skin will give a significant contrast to the background. Traditional camouflage creams for faces (green, brown and black) are not designed to give protection in the thermal region. Searches have been performed on the Internet, in journals, books, and patent data bases. The trend, both military and civilian, is towards multi-functional products. Visual camouflage, thermal camouflage, sun protection, heat protection, insect repulsion, and moisturising functions are examples of properties to be integrated. Also medical aspects have to be accounted for. The study shows that products for use on skin have been developed in several countries. No products that fulfil all military requirements have, however, been found. This report makes recommendations for future research and development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182