Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag till verifiering och validering av optiskt vridbordssystem.

Förslag till verifiering och validering av optiskt vridbordssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Ove, Andersson Torbjörn, Nilsson Pär, Pettersson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1762--SE)
Nyckelord värdering, validering, verifiering, telekrig, robotmålsökare, IR-kameror, signaturer, validation, verification, EW, missile seeker, IR-camera, signatures, multi sensor turret
Sammanfattning Inom projektet "Värdering telekrig i elektrooptiska sensorer och målsökare" har ett vridbord för inriktning av sensorer och optiska målsökare tagits fram. Dennarapport ger förslag på hur man skall genomföra en verifiering och validering av prestanda hos ett sådant vridbord i förhållande till de krav som tilltänkta mättillämpningar ställer. Syftet med rapporten är att avgöra vilka krav som skall ställas på ett vridbord samt ge förslag på hur man testar dessa krav. Tre förslag på tänkta mättillämpningar presenteras. De presenterade tillämpningarna är test av optiska robotmålsökare, signaturmätningar och prov med antisensorlasersystem. Signaturmätningar har genomförts tidigare med liknande utrustning vilket gör att de krav som ställs på vridbordet utifrån den tillämpningen är mer förankrade än kraven från de två andra användningsområdena. Mätsituationen för test av optiska robotmålsökare är dock mycket lik signaturfallet, varför kraven härifrån kan anses väl grundade. I det tredje fallet, prov med antisensorlasersystem, blir det betydligt svårare att avgöra vilka krav mättillämpningen ställer på på vridbordets kapacitet, då det inte finns någon sådan hårdvara att tillgå i dagsläget och då prov med antisensorlasersystem av den här typen inte genomförts vid FOI tidigare. Det gör att de krav som ställs på vridbordet utifrån prov med antisensorlasersystem måste betraktas som osäkra. Tillämpningen finns dock med för att visa på möjligheten att använda vridbordet vid test av den typen av utrustning.
Abstract A multi sensor turret for use with optical sensors and optical seekers has been constructed within the project"Värdering telekrig i elektrooptiska sensorer och målsökare". This report is a proposal on how to verify and validate such a system, setting the needs and demands from the relevant areas of use. Three suggested applications of measurement are presented as scenarios for testing the system. The presented applications are ´Tests of optical seekers´, ´Signature measurements´ and ´Tests with antisensorlaser system´. The ´Signature measurements´ have been performed at an earlier stage, with similar equipment, which means that the demands from this application are more grounded in reality than the other two. However the application ´Tests of optical seekers´ are quite similar to the ´Signature measurements´. Hence, the demands from this application can also be regarded as well motivated. It is more difficult to see the relevancy of needs and demands in the third application ´Test with antisensorlaser system´ since this kind of tests never have been made at FOI. This makes the demands on the multi sensor turret system from the third application less authentic than the demands from the others. However, the application is included in the report in order to point out the possibility for different use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182