Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metoder för återanvändning av explosivämnen.

Metoder för återanvändning av explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hägvall Joakim, Johansson Martin, Holmgren Erik, de Flon John
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1763--SE)
Nyckelord Återvinning, explosivämnen, miljö, reuse, energetic materials, environment
Sammanfattning Samhället ställer idag högre miljökrav på alla aktörer i samhället. Även försvarsmakten är med och försöker minska sin miljöbelastning. Rapporten beskriver hur det är möjligt att återvinna de energetiska material som finns i Sverige idag men även hur en eventuell återvinning kan ske i framtiden med nya energetiska material. Vidare beskrivs dagens teknik och dess möjligheter samt hur dessa metoder kan ändras för att möta de krav som framtiden ställer. Slutsatsen är att det även i framtiden kommer att vara fullt möjligt att återvinna explosivämnen, även om dessa tenderar att bli mer och mer komplexa.
Abstract The environmental issues become more and more important in today´s society. The Swedish Armed Forces work to reduce their environmental impact. This report focuses on how energetic materials are reused today and how newer energetic materials can be reused in the future. The report also describes the technology of today, its possibilities and how methods need to change in order to meet the demands of tomorrow. The conclusion is that it will be possible to reuse explosives in the future despite the fact that they grow more and more complex.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182