Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Complex Networks: Models and Dynamics.

Complex Networks: Models and Dynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svenson Pontus, Mårtenson Christian, Carling Christian
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1766--SE)
Nyckelord komplexa nätverk, komplexa system, slumpgrafer, scale-free graphs, informationsspridning, sökbarhet, synkronisering, complex networks, complex systems, random graphs, scale-free graphs, information spreading
Sammanfattning Rapporten ger en kort introduktion till området komplexa nätverk. De viktigaste modeller för slumpgrafer, "small world"-grafer och s.k."scale-free graphs" beskrivs. Olika mått som klustringskoefficienten och den lokala effektiviteten, definieras och dynamiska egenskaper (sökbarhet,synkronisering)diskuteras kort. Rapporten ger en nödvändig bakgrund för vidare studier om hur nätverk i NBF ska designas för att underlätta informationsspridning och synkronisering.
Abstract This report is a brief introduction to complex networks. It describes the most important models for random, small world, and scale-free networks, and discusses their properties. Measures such as the clustering coefficient and the local efficienty are defined, and dynamical properties such as network searchability and synchronization are briefly discussed. The report provides necessary background material for further studies on how the networks in a network-based defence should be designed in order to facilitate information spreading and synchronization.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182