Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SaSS-UV, System-av-System Simulering med simuleringsramverk - inriktning UV.

SaSS-UV, System-av-System Simulering med simuleringsramverk - inriktning UV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergström Göran, Pelo Johan, Karlsson Mattias, Mojtahed Vahid
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1769--SE)
Nyckelord Simuleringsramverk, simulering, UV, simulation framework, simulation, UW
Sammanfattning FOI har tidigare framgångsrikt utnyttjat simuleringsramverk för att utföra studier för luft- och markstrid. I denna rapport presenteras en undersökning där målsättningen har varit att finna ett simuleringsramverk som även kan hantera undervattensdomänen. För att identifiera potentiella kandidater skickades en förfrågan ut till en stor mängd tänkbara leverantörer. De inkomna svaren med föreslagna produkter utvärderades sedan med bakgrund av en internt framtagen kriterielista, där både affärsmässiga och tekniska aspekter ingick. Efter en utgallring av de verktyg som inte klarade de grundläggande kraven återstod fem leverantörer, TNO, Ternion, Qinetiq, MÄK och CAE, vars produkter genomgick en mer detaljerad utvärdering. Resultatet har sammanställts på en enhetlig form för att möjliggöra rekommendationer av de lämpligaste simuleringsramverken.
Abstract FOI has earlier applied simulation frameworks to study battles in the air and on the ground. This report presents an investigation where the objective has been to find a simulation framework which also can handle simulations in the under water domain. To identify potential candidates a RFI, request for information, was sent to several companies and organisations. An evaluation of the received answers and the suggested products was performed based on a list of criteria, with both technical and commercial aspects. After sorting out the simulation tools which did not meet our basic demands five suppliers remained, TNO, Ternion, Qinetiq, MÄK and CAE. Their respective products were then evaluated in more detail, and the results has been put together to make it possible to recommend the most promising simulation frameworks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182