Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of HPM front-door protection devices and component susceptibility.

Investigation of HPM front-door protection devices and component susceptibility. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Tony, Jonsson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1771--SE)
Nyckelord HPM, UWB, framvägskopplingsskydd, limiter, LNA, HPM, UWB, front-door protection, limiter, LNA
Sammanfattning En omfattande studie av framvägskopplingsskydd, dvs. limiters har gjorts. Rapporten innehåller både nya mätresultat och sammanfattande resultat från tidigare mätningar. Både HPM och UWB mätningar har gjorts på olika limitrar för att karaktärisera deras prestanda. Av resultaten från mätningarna kan man se att alla limitrar inte passar som skydd mot HPM och UWB pulser. De limitrar som tillhandahöll det bästa skyddet var baserade på olika diodtekniker. PIN- och Schottky dioder visade sig överlag ha väldigt goda prestanda och de uppfyllde även många av de parameter gränser som bestämts av FOI. Rapporten innehåller även resultat ifrån inledande tålighetsmätningar på lågbrusförstärkare (LNA). HPM injektionmätningar har gjorts på en typ av LNA. Nivåer för permanent förstörelse av lågbrusförstärkare har undersökts genom att ändra olika in-parametrar som, pulslängd, biasering etc. Resultaten visar att det är upp till 9 dBi skillnad mellan olika förstörelsenivåer, beroende på in-parametrarna. Studien kommer att fortsätta och även utvidgas, totalt kommer testerna att omfatta omkring 150 lågbrusförstärkare av tre olika typer.
Abstract An extensive investigation of front-door protection devices i.e. limiters has been made. The report contains both new results and summarizes results from previous measurements done on limiters. Both HPM and UWB measurements on various limiters have been done in order to characterize the limiters. The measurements show that not all limiters are suitable as protection against HPM and UWB pulses. The limiters that were found to provide the best protection are limiters based on diode technologies. PIN- and Schottky-diodes generally shows very good performance and they fulfil many parameter restrictions that have been set by FOI. This report also includes initial results from LNA (Low Noise Amplifier) susceptibility testing. HPM injection measurements have been done on one type of LNA. The destruction levels of the LNAs were investigated by changing different input parameters, such as pulse width, biasing etc. The result shows that there are up to 9 dB in difference between destruction levels, depending on the input parameters. A further study on LNAs will be done, the study will also be expanded, and in total about 150 LNAs from three different types of LNAs will be tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182