Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport duellsimulering Telekrig.

Slutrapport duellsimulering Telekrig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tydén Lars, Appleby Niclas, Andersson Hanna, Bergman Joakim, Festin Leif, Haavisto Daniel, Hedberg Carl, Nordin Morgan, Olsson Sebastian, Petersson Mikael, Svensson Pär, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1775--SE)
Nyckelord simulering, telekrig, elektrooptik, EO, radar, kommunikation, HLA, federation, fartyg, flyg, stridsfordon, EWSim, simulation, Electronic Warfare, EW, Electro-Optical, communication
Sammanfattning Detta dokument innehåller en beskrivning av verksamheten inom FoT-projektet Duellsimulering Telekrig från 2003 till 2005. Det är viktigt att ha kännedom om hur telekrigförmågor (ES, EP, EA) kan utnyttjas både enskilt och kombinerat. En vanlig metod att utvärdera telekrig och dess användning på apparatnivå är simuleringar. Inom detta projekt har detta lyfts till att kunna simulera ett scenario i sin helhet. Projektet har tagit fram metodik samt omsatt denna i EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) där nu möjligheten finns att genomföra multispektral systemvärdering av telekrig. Att detta går visas i rapportens scenariekapitel där system samverkar multispektralt i simulerade scenarion. EWSim använder HLA för distribu-erade telekrigssimuleringar och en lång rad med modeller har integrerats och nyutvecklats. Ramverket består av tre delar, en del för scenarioplanering och konfiguration där även räckviddsberäkningar kan utföras, en del för den dynamiska duellen där duellen utspelas med simulerad tid samt en utvärderingsdel som är under utveckling där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. EWSim innehåller modeller för plattformar, motmedel, varnare, sensorer samt missiler med målsökare och rörelsemodeller. Med EWSim finns möjligheten att sätta upp scenarier för att värdera några mot några i enskilt användande eller som värderingsduell där man kan bilda lag som kan duellera mot varandra.
Abstract This document describes the work of the project Electronic Warfare Duel Simulation from the year 2003 to 2005. It is important to know how Electronic Warfare abilities can be used, by itself and together with others. A common method of evaluating Electronic Warfare on an object level is simulations. This project has made it possible to simulate an entire scenario. The project has developed the multispectral framework EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) for distributed electronic warfare simulations. A large number of models have been integrated and developed. The framework consists of three parts, one for scenario planning and configuration, where models are configured and where some range calculations can be made, one for dynamic duels, and finally one assessment module which is under development, where the duels can be replayed and logged data analyzed. EWSim has models of platforms, countermeasures, warners, sensors and missiles with target trackers and motion models. EWSim makes it possible to design scenarios which can assess the few against few duel, in a single user mode or in an assessment duel where teams have been built to compete against each other.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182