Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mesh deformation using radial basis functions for gradient-based aerodynamic shape optimization.

Mesh deformation using radial basis functions for gradient-based aerodynamic shape optimization. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jakobsson Stefan, Amoignon Olivier
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1784--SE)
Nyckelord Interpolation, radiella, basfunktioner, nätdeformering, gradient, opttimering, inviskös, strömning, adjunkta ekvationer, interpolation, radial basis functions, mesh deformation, gradient optimization, inviscid compressible flow, adjoint equations
Sammanfattning För både gradientbaserad aerodynamisk optimering och aeroelasticitet, kopplade struktur och strömningsberäkningar, behövs snabba metoder för nätdeformering. I den här rapporten presenteras en interpolationsmetod baserad på radiella basfunktioner (RBF) för att propagera förkjutningarna av noderna på randen av beräkningsnätet till det inre. Metoden kan minska beräkningskostnaden för nätdeformationen jämfört med deformations metoder baserade på diskreta Laplace ekvationern (Laplace Smoothing). Algoritmen använder ej konnektiviten hos nätet. Därför kan strukturerade, ostrukturerade samt hybridnät behandlas likvärdigt. Tillämpningar på aerodynamisk formoptimering är också undersökta. För gradientbaserade optimeringsalgoritmer skall kostfunktionen deriveras med avseende på designparametrarna. För aerodynamisk formoptimering beräknas gradienten effektivast och noggrannast med den adjungerade ekvationen till de diskretiserade strömningsekvationerna. Beräkningen av gradienten involverar Jacobian matrisen för nätdeformeringen vilket beskrivs i detalj i rapporten. Slutligen presenteras resultatet av optimering av ONERA M6 vingen i transonisk hastighet med interpolationsalgoritmen och jämförs med Laplace tekniken för nätdeformation. Kvaliten på beräkningsnätet och interpolationsfelet jämförs för olika parametrar till interpolationsschemat: typen av basfunktion, skalparametern till basfunktionen samt olika mängder av kontrollpunkter.
Abstract Gradient-based aerodynamic shape optimization using Computational Fluid Dynamics (CFD), and time dependent problems in aeroelasticity, that is, coupled calculations between Computational Structural Mechanics (CSM) and CFD, require repeated deformations of the CFD mesh. An interpolation scheme, based on Radial Basis Functions (RBF), is devised in order to propagate the deformations from the boundaries to the interior of the CFD mesh. This method can lower the computational costs due to the deformation of the mesh, in comparison with the usual Laplace smoothing. Moreover, the algorithm is independent of the mesh connectivities. Therefore, structured and unstructured meshes are equally treated as well as hybrid meshes. The application of this interpolation scheme in problems of aerodynamic shape optimization is also carefully investigated. When the optimization is executed by a gradient-based algorithm the cost function is differentiated with respect to the design parameters in order to obtain the gradient. The gradient is most efficiently and accurately calculated by solving a certain adjoint equation derived from the discretized flow equations. The calculation of the gradient, which is detailed in this presentation, involves the Jacobian matrix of the mesh deformation. Finally, we present the results of an optimization of the ONERA M6 wing at transonic speed using the interpolation algorithm. The results are used for comparison with another technique of mesh deformation. The quality of the mesh obtained by the new algorithm, and the interpolation error, are analyzed with respect to the parameters of the interpolation scheme: the type of RBF, the RBFs shape parameter, and the sets of control points.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182