Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Invisning med fritt tal, bäring 3D-ljud.

Invisning med fritt tal, bäring 3D-ljud. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Peter, Carlander Otto, Hörberg Ulf, Jander Hans, Kindström Mattias, Sandberg Stig
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1786--SE)
Nyckelord målinvisning, invisningsmetoder, framtida soldaten, 3D-ljud, target acquisition, acquisition methods, future soldier, 3D-audio
Sammanfattning Framtida soldatsystem kommer att ha möjlighet att utnyttja olika former av tekniskt stöd. Invisning för att underlätta målupptäckt är ett område som har behov av sådant stöd och en serie fältförsök har genomförts för att prova olika former av invisning för den enskilde soldaten. Föreliggande studie har provat tre olika invisningsmetoder i två separata fältförsök. I det första försöket har invisning mellan två soldater med hjälp av fritt tal via radio jämförts med en visuell matchningsmetod som givit bäringen till målet med stor noggrannhet. Det andra försöket har studerat möjligheten att invisa soldaten med hjälp av 3D-ljud, ett virtuellt orienterat ljud. Resultaten visar att den visuella matchningen ger de snabbaste och säkraste målupptäckterna. Denna metod har också ansetts som den enklaste att använda av soldaterna. Metoden fritt tal har givit snabbare och framförallt säkrare upptäckter än 3D-ljud. Rapporten avslutas med en diskussion om metodernas tekniska mognad och realiserbarhet.
Abstract Future soldier systems will have the possibility to implement technical support for so far not supported duties. Target acquisition to aid target detection is one area of desirable support. A series of field experiments have been conducted to test different kinds of support for target acquisition for single soldiers. In two field experiments three different kinds of target acquisition methods were tested. In the first experiment normal verbal communication between two soldiers was compared to a visual matching method giving the azimuth to the target with high accuracy. The second experiment investigated the possibility to indicate the target by using a 3D-audio, a virtual oriented sound. The result showed that visual matching gives the fastest and most reliable answers. This method has also been considered to be the easiest method to use. Free speech has given faster, but above all, more reliable answers than 3D-audio. The report is completed with a discussion about the methods technical maturity and possibility to be but into practice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182