Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pulsdetonationsmotorns potential och initieringsproblematiken.

Pulsdetonationsmotorns potential och initieringsproblematiken. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tegnér Jon, Elfsberg Mattias, Olsson Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1788--SE)
Nyckelord Pulsdetonationsmotorn, detonationer, pulserad förbränning, simuleringar, radikaler, pulse detonation engine, detonations, pulsed combustion, simulations, radicals
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten av arbetet rörande pulsdetonationsmotorn inom framdrivningsprojektet. Initieringen av detonationen bedöms vara det största hindret för att kunna realisera motorprincipens attraktiva potential. Detta problem har därför attackerats både med experimentella metoder och med simuleringar. Resultaten från simuleringarna har indikerat en möjlig väg för att göra initieringen effektivare, och en motor baserad på dessa resultat har därför konstruerats och byggts. Denna motor har fåtts att arbeta med pulserande förbränning i detonationsform, men det har ännu inte kunnat verifieras att initieringen verkligen har blivit effektiviserad.
Abstract In this report the results of the study of the pulse detonation engine within the framework of the propulsion project is presented. The initiation of the detonation has been identified as the biggest obstacle preventing the practical realisation of the attractive potential of the principle. This specific problem has hence been attacked both through experimental methods and through simulations. The results from the simulations has shown one possible way to make the initiation more efficient, and an engine based on these results has been constructed and built. This engine operates with pulsating combustion in detonation mode, but it remains to show that the initiation has been simplified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182