Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande försök med LI-MS (Laser Ionization Mass Spectrometry) för explosivämnesdetektion.

Inledande försök med LI-MS (Laser Ionization Mass Spectrometry) för explosivämnesdetektion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brandner Birgit, Pettersson Anna, Wallin Sara, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1789--SE)
Nyckelord LI-MS, explosivämnen, detektion, explosivämnesdetektion, LI-MS, explosives, detection
Sammanfattning Rapporten redovisar den experimentella verksamhet som gjorts i projektet Explosivämnesdetektion under 2005. Den beskriver ombyggnaden av de instrument som behövs för att testa om laserjoniseringsmasspektrometri fungerar för att detektera explosivämnen och de första resultaten på testsubstansen toluen.
Abstract The report descrobes the experimental part of the work done in the Explsoives Detection project during 2005. It describes the changes made to the experimental setup that are necessary to test if Laser Ionization Mass Spectrometry works for detection of explosives. The first test results on the test substance toluene are reported.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182