Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ACES - Evaluation of symptoms and effects of virtual reality and use of head mounted display.

ACES - Evaluation of symptoms and effects of virtual reality and use of head mounted display. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oskarsson Per-Anders
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1791--SE)
Nyckelord simulatorsjuka, VR-sjuka, HMD, huvudburen display, flygsimulering, VR-display, simulator sickness, VR sickness, head mounted display, VR displays, flight simulation, VR simulation
Sammanfattning I flygsimulatorer är simulatorsjuka vanligt förekommande. Den huvudsakliga anledningen antas vara motsägelsefull sinnesinformation. I virtual reality (VR) har den genomsnittliga nivån på symptom rapporterats som tre gånger så hög som i flygsimulatorer. De huvudsakliga symtomen efter VR simulering är illamående, desorientering, ögonrelaterade problem, samt fysisk belastning på grund av den huvudburna displayen (HMD). Syftet med denna studie var att utvärdera användningen av HMD i Air Combat Evaluation System (ACES) med avseende på symptom orsakade av VR simulering, samt fysisk belastning på grund av HMD:n. Effekten av att presentera ett sidledes rollande visuellt flöde under balansmätningar undersöktes också. Studien visade endast små effekter av symptom orsakade av VR simuleringen (illamående, desorientering, ögonrelaterade problem) samt balanshållning. Huvudvärk orsakad av HMD:n var däremot ett avsevärt problem. Besvär med nacken var ett mindre problem. Presentationen av ett sidledes rollande visuellt flöde medförde försämrad balanshållning, både före och efter simulering, men gjorde inte måtten på balanshållning känsligare för förändringar i balanshållning efter VR simulering.
Abstract In flight simulators simulator sickness often occurs. The main reason is believed to be conflicting sensory information. In virtual reality (VR) the average level of symptoms have been reported as approximately three times greater than in flight simulators. The main symptoms of VR sickness are nausea, disorientation, oculomotor problems, and physical strain from wearing the head mounted display (HMD). The purpose of this study was to evaluate the use of the HMD in the Air Combat Evaluation System (ACES) in respect of VR induced symptoms and strain of wearing the HMD. The effects of presenting a sideways rolling visual flow during measurements of postural stability were also investigated. This study only showed small effects of VR induced symptoms (nausea, disorientation, oculomotor) and postural instability. However, headache caused by the HMD was a considerable problem. Pain in the neck was a minor problem. The presentation of a sideways rolling visual flow increased postural instability, both before and after simulation, but did not make the measurements more sensitive to changes in postural stability after VR simulation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182