Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrbara signaturmaterial forskning 2004-2005.

Styrbara signaturmaterial forskning 2004-2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kariis H, Björkert S, Ousbäck J-O, Strifors H, Jänis A, Ribbing C-G, Forssell G, Nilsson C, Hallberg T, Karlsson E H
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1794--SE)
Nyckelord signaturanpassning, överlevnad, skydd, radar, infrarött, styrbar, multispektral, material, signature management, survivability, protection, radar, infrared, adaptable, multi spectral, material
Sammanfattning Projekt "Styrbara signaturmaterial", är ett tvåårigt projekt som startades 2004. Målet för projektet har varit att studera nya möjligheter till dynamisk sig naturanpassning, med hjälp av styrbara signaturmaterial för både visuellt infrarött och radar. Forskningen inom projektet har givit framgångsrika resultat genom att vi bl a: Realiserat designad spektral emittans inom det infraröda området. Framställt en tredimensionell fotonkristall av berylliumoxid, modellering och mätning på denna har verifierats. Föreslagit temperaturtåliga radarabsorberande strukturer. Visat att den infraröda transmissionen genom en polymerkomponent kan styras. Undersökt möjligheterna att använda ytbeläggningar som skydd mot bistatiska radarsystem. Deltagit i kunskapsöverföring till och dialog med kund. Avslutningsvis ges några förslag på vidare verksamhet i ett kommande projekt, vars ambition är att under 2007 demonstrera en struktur som har goda signaturegenskaper inom de tre våglängdsområdena radar, IR och visuellt och som är styrbar i minst ett av frekvensbanden.
Abstract The project "Adaptable Camouflage Materials" is a two year project that began in 2004. The objective of this project has been to study new possibilities for dynamic signature management, using adaptable camouflage materials both for visual, infrared and radar. The research has given successful results by for example: Realizing designed spectral emittance in the infrared region. Producing a three dimensional BeO photonic crystal, verification of modeling and measurements on it. Suggesting temperature resistant radar absorbing materials Showing that the infrared transmission through a polymer component can be regulated. Investigating the possibility to use surface coatings as protection from bistatic radar systems. Participating in dialogue with representatives from the costumer. As a conclusion, some proposals for research in future projects are presented. The objective for 2007 is to be able to demonstrate a structure that has interesting signature properties in all of the three wavelength ranges (radar, IR and visible) and is adaptable in at least one of the bands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182