Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Systemteknik för bistatisk VHF-UHF SAR - Slutrapport.

Systemteknik för bistatisk VHF-UHF SAR - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rasmusson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1798--SE)
Nyckelord LORA, CARABAS, SAR, GMTI, bistatisk, multistatisk, låg frekvens, bistatic, multistatic, low frequency
Sammanfattning Syftet med projektet har varit att färdigställa och verifiera LORA - ett flygburet avbildande SAR-system som arbetar i VHF- och UHF-området. Huvuddelen av arbetet har ägnats åt att utveckla LORAs UHF-kanal med uppgraderingar av radarelektronik, studier av funktionalitet av radarantenner samt implemenetering av snabb datainsamling. En ny design av LORAs VHF-mod har gjorts och simulerats med gott resultat. Omfattande fältverksamhet har genomförts. Studier av olika koncept för SAR och GMTI i bistatiska konfigurationer har gjorts.
Abstract The purpose of the project has been to finalize och verify LORA - an airborne SAR system operating in the VHF and UHF frequency bands. A major part of the work has been focused on development of LORA´s UHF channel. The radar electronics has been upgraded. The functionality of the antennas had been studied. Fast dataacquistion has been implemented. A new design of the VHF mode has been made and simulated with promising results. Extensive field experiments has been made. Studied of different concepts for SAR and GMTI has been made.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182