Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Keramiska material med extrema skyddsegenskaper.

Keramiska material med extrema skyddsegenskaper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundberg Patrik, Magnusson Pernilla
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1800--SE)
Nyckelord Keram, keramkomposit, hårdhet, brottseghet, penetration
Sammanfattning Motivet till fortsatta satsningar inom kerampansarområdet och då speciellt nyutveckling av keramiska skyddsmaterial är möjligheten till väsentligt förbättrade skyddsegenskaper. I ett traditionellt kerampansar utnyttjas endast en bråkdel av kerammaterialets fulla hållfasthet. Orsaken till det dåliga utnyttjandet är att penetrationsmotståndet i huvudsak styrs av brottmekaniska processer, inte plastisk deformation. Med ett bättre utnyttjande av kerammaterialets fulla hållfasthet skulle väsentligt bättre och viktseffektivare skyddskonstruktioner kunna tas fram. Rapporten beskriver kortfattat principerna för hur ett keramiskt skydd är uppbyggt och fungerar samt redovisar en uppskattning av en möjlig övre gräns för penetrationsmotståndet i keramiska material. Uppskattningen har gjorts utifrån två enkla penetrationsmodeller och utgångspunkten är att det spröda beteendet hos kerammaterialet kan undertryckas varvid penetrationsmotståndet då ges av kerammaterialets maximala skjuvhållfasthet. Det beräknade maximala penetrationsmotståndet jämförs i rapporten med befintliga experimentella data för några höghållfasta keramiska material.
Abstract The performance of today´s ceramic armours is still far below that which is theoretically possible. The main reason for this is that the penetration resistance in the ceramic mainly is governed by fracture, not plastic deformation. By suppressing the fracture mechanisms, substantially better and more weight effective ceramic armours could be developed. This report describes the basic principles of a ceramic armour and presents an estimate of a possible upper bound for the penetration resistance of ceramic materials. The estimate has been done using two simple models assuming that the brittle behaviour is suppressed and that the maximum shear strength of the ceramic material is governing the penetration resistance. This estimated maximum penetration resistance is compared to existing experimental data for some high strength ceramic materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182