Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ad Hoc networks - routing and MAC design.

Ad Hoc networks - routing and MAC design. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Farman Linda, Grönkvist Jimmy, Hansson Anders, Johansson Erika, Nilsson Jan, Persson Katarina, Sköld Mattias, Sterner Ulf, Tronarp Otto, Zeijlon Pelle
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1801--SE)
Nyckelord ad hoc nät, MAC, routing, variabel datatakt, tjänstekvalitet, QoS, ad hoc networks, variable data rate, quality of service
Sammanfattning Ett taktiskt ad hoc-nät är en viktig komponent i försvarets framtida kommunikationsarkitektur. Ett sådant nät måste vara robust, självkonfigurerande och självläkande och kunna tillhandahålla tillräcklig tjänstekvalitet för olika typer av tjänster också i ett scenario med hög mobilitet. För att uppnå tillräcklig tjänstekvalitet i ett scenario med hög mobilitet krävs en noggrann protokolldesign. I rapporten undersöks frågeställningar avseende styrning av ad hoc-nät, speciellt undersöks design av MAC och routingprotokoll. Routing- och MAC-lagret behöver dessutom samverka, både inbördes och med andra protokolllager. Det finns ett behov av att både förstå vad som kan göras i ett specifikt lager och att förstå hur samverkan mellan lager kan ske effektivt. Olika protokoll är att föredra beroende på situation. Att undersöka detta närmare har varit ett av huvudämnena i rapporten. Ett annat ämne har varit att undersöka fördelarna, ur ett nätperspektiv, med att använda variabel datatakt. Denna rapport sammanfattar tre års verksamhet inom projektet heterogena ad hoc-nät.
Abstract A tactical ad hoc network is an important component in future military communications. Such a network must be robust, self-forming, self-healing and be able to support different types of service requirements even in a high mobility scenario. To support Quality of Service (QoS) and high mobility careful design of the ad hoc network protocols is required. This report investigates issues concerning the control of ad hoc networks and in particular the design of MAC and routing protocols. Furthermore, the routing and MAC protocols need to interact with each other and also with other protocol layers. When designing the network control, there is a need to understand what can be done on a single layer as well as through cross-layer interactions. Different protocols are preferred in different situations and this is one of the main topics for our investigation. Another topic has been the networking benefits of using variable data rates. This report summarizes the three-year long Heterogeneous Ad Hoc Network project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182