Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekrig mot NBF, resultatöversikt del A: Informationsteoretisk grund med luftförsvarsexempel.

Telekrig mot NBF, resultatöversikt del A: Informationsteoretisk grund med luftförsvarsexempel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hyberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1802--SE)
Nyckelord NBF, NCW, NEC, informationskrig, telekrig, nätverk, informationsteori, NCW, NEC, information warfare, electronic warfare, networks, information theory
Sammanfattning Tillsammans med den samtidigt utgivna FOI-rapporten "Telekrig i NBF, resultatöversikt del B: Teori och metod", FOI-R--1803--SE, av Lars Falk, utgör föreliggande rapport dels milstolperapportering, dels en sammanfattande översikt över de resultat som under åren 2003 - 2005 kommit fram inom projektet Telekrig mot NBF vid FOI Försvarsanalys. Baserat på en inledande litteraturundersökning har projektet lagt grunden för en mer vetenskaplig kvantitativ analys av det tänkta nätverksbaserade försvaret NBF, speciellt då detta utsätts för informationskrigföring via telekrigattacker. Resultat och begrepp från kommunikationsteori, signalbehandling, detekteringsteori och perceptionspsykologi införs och används på ett för NBF representativt luftförsvarsexempel. Såväl denna analys som ett genomfört praktiskt försök med mänskliga beslutsfattare visar att känsligheten hos ett fullt utbyggt NBF mot informationskrigföring inte kan analyseras i kvantifierbara termer på konventionellt intuitivt sätt. Dessa resultat redovisas i en svit av specialrapporter vilka återfinns i en relativt fyllig referenslista.
Abstract Together with the companion report "Electronic Warfare against NCW / NEC, result overview part B: Theory and Method", the present report provides an overview of the achieved results within the FOI Defence Analysis project "Electronic Warfare against NCW / NEC networks" during the years 2003 - 2005. Based on an introductory literature survey, the project has provided a theoretical foundation for a more quantitative analysis of large NCW / NEC based defence systems, especially when such defence systems are subject to information warfare via electronic warfare attacks. As new analysis tools the project has introduced concepts and results from communication theory, signal processing, detection theory and perception psychology, and used these tools to analyse an air defence system as a representative subset of a network centric national defence. This analysis, supported by a performed field test, shows that the conventional intuitive analysis approach is insufficient, especially at large scales. A reference list comprising other relevant project reports is also provided.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182