Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekrig mot NBF, resultatöversikt: Teori och metoder.

Telekrig mot NBF, resultatöversikt: Teori och metoder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1803--SE)
Nyckelord Telekrig, NBF, NCW, NEC, störning, informationsteori, sannolikhet, omvärldsuppfattning, electronic warfare, NBF, NCW, NEC, jamming, information theory, probability, situational awareness
Sammanfattning Nätverksbaserat försvar (NBF) är avsett att ge Försvarsmaktens personal en snabb och säker omvärldsuppfattning inför beslut. Nätverk är flexibla och robusta strukturer som uthärdar förlusten av enstaka noder och därmed är mindre känsliga för traditionella former av telekrig mot sensorer och kommunikationslänkar. Inom projektet "Telekrig mot NBF" studeras nya former av telekrig som kan användas mot nätverksbaserat försvar. Analysen visar att det är fördelaktigt att angripa beslutsfunktionen direkt genom mättning och vilseledning av systemet. Dessa åtgärder är billiga och kan sättas in snabbt. För att analysera verkan beskrivs en teori för telekrig som tillämpas på olika fall. Teorin beskriver både data från sensorer och operatörernas kunskaper i termer av sannolikhet genom att representera dem som alternativ som påverkas av ny information. Denna beskrivning av systemets omvärldsuppfattning leder till en klassificering av olika former av telekrig som gör det möjligt att uppskatta och jämföra deras effekt. Vilseledning visar sig vara en särskilt effektiv åtgärd som kan sättas in redan på taktisk nivå.
Abstract Network Based Defence (NBF) has been introduced in Sweden to provide military personell with rapid and reliable Situational Awareness. Networks are flexible and robust structures that can function even if some nodes are lost. This property makes the network less sensitive to traditional forms of electronic warfare, which are directed at individual sensors and communication links. The project "Electronic warfare against NBF" was initiated to study new forms of electronic warfare that may be used against Network Based Defence. The analysis shows that it is advantageous to attack the decision process by flooding the system and applying deception. These methods are cheap to use and can be initiated at short notice. The effect of electronic warfare is analysed by developing a theory which is applied to several different cases. The theory describes the data obtained from sensors and the knowledge of operators by representing them as choices and assigning probabilities in terms of information. This view of Situational Awareness can be used to classify various forms of electronic warfare and assess their effectiveness. Deception is shown to be a particularly effective method and can be applied even at the tactical level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182