Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strategisk styrning inom det militära försvaret - projektrapport 2005.

Strategisk styrning inom det militära försvaret - projektrapport 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordlund Peter, Ifvarsson Christian, Löfstedt Helge, Wickberg Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1804--SE)
Nyckelord Verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, verksamhetslogik, organisation, strategic management, strategic planning, economic management, economic planning, business control, business logic
Sammanfattning Denna rapport är en sammanfattande beskrivning av verksamheten år 2005 inom projektet "Strategisk styrning inom det militära försvaret". Verksamheten har resulterat i sex rapporter varav denna rapport delvis är en sammanfattning av de övriga rapporterna. Projektet har under året genomfört intervjuer med ledande befattningshavare inom försvarssektorn, gjort en enkätundersökning rörande styrningen inom den statliga sektorn, initierat utvecklingen av en verksamhetslogik för det militära försvaret samt genomfört två seminarier. Denna rapport innehåller resultat och slutsatser från dessa aktiviteter. Förslag till åtgärder för att förbättra styrningen inom försvarssektorn presenteras.
Abstract This report is a summarizing description of the activities and results in year 2005 of the project "Strategic Management within the Military Defence". (The word "strategic" is used in the corporate sense, not the military sense). The different activities such as interviews with leading decisionmakers in the defence sector, a survey on performance management in the public sector, the initiation of a description of the business logic in the defence sector and two seminars has resulted in six reports. This report is partly a summary of the results and conclusions from these activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182