Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multisensorbojar för Marin Spaning.

Multisensorbojar för Marin Spaning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sigray Peter, Fristedt Tim
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1805--SE)
Nyckelord elektroder, hydrofoner, detektion, målspår, bojar, electrodes, hydrophones, detection, tracking, buoys
Sammanfattning Bojar för undervattensspaning är normalt utrustade med hydrofoner, men för grunda vatten kan bojar med elektroder ge vissa fördelar. Tre bojar konstruerades och tillverkades samt utrustades med hydrofoner och treaxliga elektrodsystem. Prov utfördes i Stockholms skärgård, i vilka detektions- och målspårskapaciteten testades. Tre olika utläggningskoncept provades. I rapporten ges rekommendationer på konstruktion,utformning och utläggningsprinciper. Slutsatsen är att elektrodsensorer kan användas för detektion men framför allt för att beräkna målspår.
Abstract Buoys for underwater surveillance are normally equipped with hydrophones. However, in shallow water electrode sensors can give some advantages. Three buoys were developed with hydrophone and three-axial electrode systems. Field trials were performed in the Stockholm-Archipelago, where detection and tracking were tested. Three different deployments strategies are given in the report as well as conclusions on the detection and tracking capability of the buoys. In summary, the electrode-equipped buoys can be used for detection but comes to their favour in determining the track of a ship.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182