Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nonlinear Missile Autopilot Design: Performance and Optimization.

Nonlinear Missile Autopilot Design: Performance and Optimization. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Högberg Markus, Robinson John W C, Berefelt Fredrik, Skoogh Daniel, Nilsson Ulrik
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1808--SE)
Nyckelord Robot, missil, autopilot, olinjär, reglerteknik, simulering, missile, autopilot, nonlinear control, simulation
Sammanfattning Moderna olinjära reglermetoder har på senare tid utvecklats till en nivå där flera av dem har potential att användas för automatiserad utveckling av styrautomater till robotar. I denna rapport introduceras ett urval av metoder som är lovande kandidater för användning i automatiserad utveckling såsom MIMO/block backstepping, State Dependent Riccati Ekvation, Successive Galerkin Approximation och Two Timescale Separation. Efter en allmän diskussion om styrautomatproblemet för robotar och relevanta tillståndsekvationer följer en kortfattad presentation av metoderna och deras respektive grundläggande idéer. Alla metoder som diskuteras demonstreras även i simuleringar, varav de flesta har genomförts med hjälp av robotsimuleringsmiljön TURBOSIMECS som utvecklats på FOI. Avslutningsvis presenteras några intressanta observationer, speciellt med avseende på MIMO/block backstepping.
Abstract Modern nonlinear control methods have by now developed to the point that several of them have the potential of becoming "plug and play" methods for missile autopilot design. This report introduces a selection of methods that are promising candidates for automated design, including MIMO/block backstepping, State Dependent Riccati Equation, Successive Galerkin Approximation and Two Timescale Separation. After a general discussion on the missile autopilot control problem and governing equations, the methods and their basic ideas are summarized. All the methods discussed are illustrated using simulations, the majority of which have been performed in the TURBOSIMECS missile simulation environment developed at FOI. Some interesting observations are also presented, in particular for the MIMO/block backstepping approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182