Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventering av skyddsprinciper mot tryckverkande fordonsminor.

Inventering av skyddsprinciper mot tryckverkande fordonsminor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Bo, Tjernberg Anders, Holmberg Lars, Sundel Tommie
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1813--SE)
Nyckelord Minskydd, tryckverkande minor, fordonsminor, stridsvagnsminor, mine protection, blast mines, anti-tank mines, blast protection
Sammanfattning Fordonsminor av olika slag utgör ofta ett allvarligt hot vid internationella insatser och det är av stort intresse att skydda fordonen och dess personal mot sådana hot. Denna rapport diskuterar olika principer för skydd av fordon mot tryckverkande minor som detonerar under fordonet. Mer konstruktiva aspekter behandlas mycket översiktligt, bl. a. av sekretesskäl. Styrande för minskyddets utformning är dess förmåga att säkerställa personalens överlevnad och för det fysiska skyddet i botten på fordonet innebär detta primärt att: förhindra läckage av spränggaser in i fordonet, minimera påkänningarna på innergolvet i fordonet (intryckning, stötvågsbelastning etc) samt minimera den globala impulsbelastningen på fordonet. Dimensioneringen av minskyddet styrs av fordonstyp och den hotmina som skyddet skall klara. I rapporten diskuteras tre huvudsakliga skyddsprinciper som kan användas: större markfrigång, avlänkning av tryck och energiupptagning.
Abstract Anti-tank mines of all kinds are frequently used in many parts of the world, making protection of vehicles and their personnel a major prerequisite for participation in international peace supporting operations. In this report, different principles for the protection of vehicles against blast mines on the ground are discussed. Engineering aspects are not covered in this unclassified report. The governing principle when designing the mine protection is the survival of the personnel which for the physical protection of the bottom of the vehicle primarily means: preventing gases from the explosion from penetrating the floor of the vehicle, minimizing local blast effects on the floor like shock-waves, acceleration and deformation and minimizing the total impulse imparted to the vehicle. The design of the mine protection system depends on the type of vehicle to be protected and the threat mine to be protected against. In this report, three main protection principles are discussed: increasing the ground clearance, deflecting the pressure and absorbing the energy from the explosion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182