Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Estimating the fire growth potential in corridors and tunnels.

Estimating the fire growth potential in corridors and tunnels. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Jörgen
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1818--SE)
Nyckelord Brand, brandtillväxt, brandmodellering, underventilerad brand, CFD, FDS, fire, fire growth, fire modelling, underventilated fire, CFD, FDS
Sammanfattning En experimentell studie har genomförts i syfte att studera ventilationsöppningens inverkan på en brands effektutveckling i avlånga geometrier såsom korridorer och tunnlar. Testriggen utgjordes av en 6.4 meter lång inneslutning med ett tvärsnitt av 1x1 m2 och som brandkälla användes en träribbstapel som i sin tur antändes med 90 ml metanol. Värmestrålningen visade sig vara en avgörande del av värmeflödet och det kan vara svårt att använda de klassiska Froudelagarna för att erhålla en direkt skalning av försöken. Från testdatan kunde härledas ett nästan linjärt förhållande mellan ventilationsfaktorn och den maximala brandeffekten. I motsats till vad som i teorin kan förväntas visar det sig att inte allt syre förbrukas i branden. Ett antal a-priori simuleringar genomfördes med CFD programmet FDS innan själva testprogrammet. Som indata används brandeffekten från träribbstapeln uppmätt i fribrinnande miljö. Beräkningsresultaten är bra eller acceptabla i det tidiga skedet av brandförloppet för att i det senare skedet ge helt felaktiga, ofysikaliska, svar. Detta antyder att de förbränningsmodeller som idag används för simulering av brandförlopp har stora begränsningar ur ett verkansvärderingsperspektiv.
Abstract An experimental study is presented in which the influence of ventilation on the heat release rate in a long and narrow room, such as a corridor or a tunnel, has been investigated. The experimental rig that was used measured 6.4 metres long and with a cross-section of 1x1 m2 and a wood-crib was used as fuel source. Radiation is shown to be of major importance and the classical laws of scaling may not be fully applicable. It is found that there is an almost linear relationship between the ventilation factor and the maximum heat release rate in the enclosure. Furthermore, it is noted that not all of the incoming oxygen is consumed by the fire. A number of blind simulations using the CFD code FDS were carried out in advance of the actual testing. The stand-alone heat release of the free-burning wooden crib was used as input to the program. The results show good or fair agreement during the initial stages of burning but diverge greatly, producing non-physical results, when the oxygen concentration drops within the enclosure and ventilation becomes a factor. The implication of this being that the combustion models that are currently favoured in fire modelling are inadequate in several scenarios relating to vulnerability studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182