Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla Telekrigkomponenter - slutrapport.

Flexibla Telekrigkomponenter - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund David, Frostemark Torbjörn, Gustafsson Katarina, Hillerström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1822--SE)
Nyckelord telekrig, digital signalbehandling, FPGA, electronic warfare, digital signal processing, FPGA
Sammanfattning Föreliggande rapport avser att sammanfatta de viktigaste delarna och slutsatserna som gjorts inom projektet Flexibla TeleKrig-komponenter. Projektet har som huvudmål att ta fram riktlinjer för arbetssätt för att gå från modellbeskrivning till TK-specifika block i det nätverksbaserade försvaret. Frågeställningen innefattar hur utvecklingen inom digital signalbehandling med programmerbara kretsar, sk FPGA:er, kan nyttjas för öka tillförlitligheten på och snabba upp framtagandet av TK-demonstratorer. Den flexibilitet som FPGA-tekniken för med sig stödjer den evolutionära utveckling som eftersträvas, och med framgång har nyttjats, inom flera TK-projekt.Metodiken möjliggör integration av flera funktioner och kan användas för att i fält uppgradera TK-demonstratorer.
Abstract The rapid development of programmable logic devices, FPGAs, offers new potential in the field of digital signal processing. The project Flexible Electronic Warfare Components has been concerned with how this can be used to speed up the development process of electronic warfare (EW) systems and obtain higher reliability demonstrators. This report describes the work done, and the conclusions drawn, in the project. The aim has been to set up guidelines for a methology for how to to go from model description to a specific electronic warfare component. The flexibility in FPGA techniques supports the desirable evolutionary development scheme that has been sussesfully applied in several EW projects. The methology offers the possibility to integrate several functions and, importantly,to upgrade EW systems in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182