Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demonstrator för störskydd av GNSS-mottagare.

Demonstrator för störskydd av GNSS-mottagare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pääjärvi Lars, Andersson Patrick
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1823--SE)
Nyckelord demonstrator, störskydd, GNSS, GPS, mottagare, NAVWAR, lobformning, mjukvarumottagare, demosnstrator, anti-jam, GNSS, GPS, receiver, NAVWAR, beamforming, software receiver
Sammanfattning I FoT-projektet Telekrig mot GNSS studeras störning och skydd av GNSS-mottagare. Som skyddsmetod används gruppantenner och lobformning. Störaspekter för sådana system studeras också. Detta dokument ger en nulägesbeskrivning av den demonstratorutveckling som sker inom projektet. Demonstratorn som byggs upp är generell och tänkt att användas till ett flertal uppgifter. Ett exempel är utveckling och val av algoritmer för adaptiv lobformning, som sedan kan implementeras i en skarp plattform. Mätningar har gjorts på demonstratorns olika delar för att utvärdera dess prestanda. Antennmätningar visade att den sammansatta gruppantennens prestanda är bra och att den bör kunna användas för att forma lober mot satelliterna. Vid uppmätning av 4-kanalig analog mottagare konstaterades det att överhörningen mellan de individuella kretskorten var stor och att de behöver skärmas från varandra.
Abstract In the project Electronic Warfare on GNSS, sponsored by the Armed Forces, jamming and anti-jam techniques for GNSS receivers are studied. Antenna arrays and beamforming is used as anti-jam technique, and jamming of such systems is also considered. This report gives an up-to-date overview of the demonstrator development within this project. The demonstrator is general and intended to be used for several tasks. One example is development, and selection, of beamforming algorithms, later to be implemented on a more advanced platform. Measurements of the different parts of the demonstrator have been made. Antenna array measurements showed that the antenna array performs well, and that it should be possible to use it to direct beams towards the satellites. Measurements of the 4-channel front end established high levels of cross-talk between the printed circuit cards and the front end must hence be shielded.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182