Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentplattform för autonoma farkoster - Inledande försök.

Experimentplattform för autonoma farkoster - Inledande försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alvå Peter, Hagström Martin, Lennartsson Anders, Salling Emil, Ögren Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1825--SE)
Nyckelord UGV, autonoma system, odometri
Sammanfattning I denna rapport presenterar vi några planerade och inledande experiment som syftar till att värdera svårigheterna och visa nyttan med samverkande system. Experimenten är utförda med en liten UGV, en plattform vald för att minimera kostnaderna. Rapporten beskriver kort syften och möjlig nytta med samverkande farkostsystem och anledningarna till att studera dem experimentellt. I rapporten finns en övergripande beskrivning av den farkostexperimentplattform som har utvecklats. Slutligen presenteras de försök som planeras och de inledande försök som hittills genomförts.
Abstract This report presents some planned and initial performed experiments aimed to show benefints and difficulties with operative systems. The experiments are performed with a small autonmous ground vehicle. The report introduces the concept of cooperative autonomous systems and the purpose of experiments. The UGV plattform is described and finally a series of experiments is presented together with the results of initial trials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182