Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Embedded simulation systems for network based defense.

Embedded simulation systems for network based defense. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Suzic Robert
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1828--SE)
Nyckelord Simulering, inbäddad simulering, symbolisk simulering, beslutsstöd, sammansättningsbarhet, bayesianska nätverk, simulation, embedded simulation, symbolic simulation, decision support, composability, bayesian network
Sammanfattning Simulering är ett användbart verktyg för försvaret inom områden som utbildning, analys, träning, taktikutveckling osv. Hittills har simuleringar varit ett separat, frånkopplat, verktyg som inte interagerar med verkliga system. I framtiden kan man använda inbyggda (inbäddade, symbiotiska) system som använder simulering i syfte att direktkopplat styra och optimera det fysiska systemet. Nya tekniska möjligheter som gemensam lägesbild möjliggör användningen av inbyggda simuleringar som t ex kan prediktera systemets tillstånd och effekter för att kunna optimera systemet. Att använda inbyggda simuleringar i system som nätverksbaserade försvaret ställer dock höga krav på prestanda och användargränssnitt. Nätverksbaserad försvar ställer tids - och presentationskrav på inbyggda simuleringar. I de flesta sammanhang måste inbyggda simuleringar gå betydligt snabbare än realtid och de behöver anpassas till nätverksbaserade försvarets beslutscykler. Den här rapporten är ett resultat av forskningen om inbäddade simuleringar där man sammanställer, undersöker och utvecklar metodik för hur inbyggda simuleringar kan optimera systemets beteende och användas för nätverksbaserat försvar. Rapporten visar och exemplifierar ett koncept med tillhörande proof-of-concept modell på hur inbäddade simuleringar kan användas för effektbaserat beslutsfattande i realtid för fredsbevarande operationer.
Abstract Simulation has been a useful tool for the defence within fields of education, training, analyses, development of tactics etc. However, to date most simulations are considered to be separate, off line tool that do not interact on-line with the physical (defense) systems. In the future a new kind of simulations, called embedded simulations can be used. An embedded simulation uses an on line simulation as a means to support controll or optimize a physical system. New technological advances such as enhanced computer power and common operation picture represented in computer understandable manner enable the use of embedded simulations. However, to use embedded simulations in a system such as Network Based Defense (NBD) requires efficient simulation methods as well as good human-computer interfaces In most cases the embedded simulations have to run much faster than real time and have to be adapted to NBD´s different decision cycles. The focus of this study was on summary of related research, a proof-of-concept implementation and identification of Network Based Defense´s (NBD) requirements on embedded simulations. We explaine and exemplify the use of embedded simulations as a real time effect s-based decision support tool in a military operation other than war.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182