Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

System av system - slutrapport.

System av system - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengtsson Alf, Westerdahl Lars
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1830--SE)
Nyckelord system av system, säkerhet, Web Services, system of systems, security
Sammanfattning Det framtida ledningssystemet för Försvarsmakten kommer sannolikt inte att bestå av ett homogent system utan av flera mindre och samverkande system. Lägger man där till att Försvarsmaktens ledningssystem skall kunna fungera tillsammans med andra system - civila och internationella - ökar kraven på interoperabilitet. Att kunna samverka handlar inte enbart om att kunna kommunicera med andra system utan även att kunna utbyta och hantera säkerhetsinformation mellan system. Det handlar också om att kunna skapa tillit för de meddelanden som skickas mellan system och andra systems tjänster. Projektet System av system har skapat en modell för att på ett säkert sätt spåra ett meddelande som rör sig mellan olika system. Den tekniska grunden är Web Services då tekniker och standarder därifrån har använts. Modellen etablerar förtroende dels för avsändaren av meddelandet, men även för de i svaret medverkande Web Services. Den här rapporten är en sammanställning av de delrapporter som producerats under projektets tre år.
Abstract The future command & control system for the Swedish Armed Forces will probably not be a single homogeneous system, but rather a collection of cooperating systems. Adding the need for the Armed Forces to cooperate with other systems - such as civilian or international - increases the demands for interoperability. The ability to cooperate with other systems is not just about communication. It requires exchange of security information between different systems. It also involves establishing trust in messages coming from other systems, as well as for other systems services. The project Systems of systems has created a model for securely transferring messages between systems. The technical basis is that of Web Services since techniques and standards have been collected from there. The model establishes trust in the sender of a message as well as for the participating Web Services. This report is a summary of all the reports produced within the project during its three years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182