Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust Navigering - Statusrapport 2005.

Robust Navigering - Statusrapport 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt, Strömbäck Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1832--SE)
Nyckelord robust navigering, sensorfusion, samverkande navigering, robust navigation, sensor fusion, collaborative navigation
Sammanfattning Denna rapport beskriver verksamheten inom projektet Robust Navigering under år 2005. Under året har en experimentplattform byggts upp för att kunna validera de tidigare framtagna navigeringsalgoritmerna. Sensorer i MEMS-IMU:er (Micro-Electro-Mechanical System) har undersökts med speciellt fokus på att bestämma felparametrar hos sensorerna. Ett löst och ett tätt kopplat navigeringsfilter har, med hjälp av den framtagna experimentplattformen, testats i både låg- och högdynamisk miljö. Projektet Robust Navigering presenterade ett bidrag på FMV:s internationella workshop. Urban Warefare Workshop samt publicerade en artikel i Militär teknisk tidskrift, december 2005.
Abstract This report describes the activities in the project Robust Navigation during year 2005. The main activities has been the construction of an experimental platform for validation of integrated navigation algorithms and investigation of Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)IMU sensors with specific focus on determining error parameters. One loose and one tight GPS/INS (Inertial Navigation System) integration algorithm has been tested using the experimental platform in both low- and high-dynamics environments. The project Robust Navigation presented a contribution at the international workshop Urban Warfare Workshop arranged by FMV in May 2005, and as an article published in the Swedish Journal of Military Technology, December 2005.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182