Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grundläggande relationer för bredbandiga antenner i frekvens och tidsdomän.

Grundläggande relationer för bredbandiga antenner i frekvens och tidsdomän. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Lars
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1834--SE)
Nyckelord UWB, antenner, bredband, radar, kommunikation, tidsdomän, antenna, broadband, communication, time domain
Sammanfattning Vid analys av transmission mellan antenner i kommunikationssystem, i radar, eller i andra sammanhang har man, särskilt vid korta pulser och stor bandbredd, behov av en formalism som beskriver denna transmission i krets eller systemtermer. Denna skrift behandlar denna formalism med syfte att dels beskriva relevanta parametrar och dels att genom denna försöka öka den grundläggande förståelsen för relevanta processer.
Abstract When analysing the transmission between antennas in communication systems, in radar or in other situations, in particular for short pulses and ide bandwidth, there is a need of a formalism which describes this transmission in circuit or system terms. This report discusses this formalism with the purpose of describing the relevant parameters and by trying to increase the basic understanding of the relevant processes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182