Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IAM Slutrapport 2005.

IAM Slutrapport 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brännström Mikael, Gustavsson Matts, Habberstad Hans, Lauberts Andris, Lindgren David
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1836--SE)
Sammanfattning Rapporten sammanfattar resultatet från projekt IAM under 2005. Projektet, som är en ettårig förlängning av ett tidigare projekt har under 2005 i ett konferensbidrag redovisat resultat från klassificering av markfordon genom analys av akustiska data. Vidare har projektet förbättrat en redan implementerad simulatormodell i simuleringsmiljön MOSART. Kunskap och erfarenheter har överförts till FMV marksensordemonstrator genom att algoritmer implementerats i demonstratorn. Slutligen redovisas kortfattat i rapporten några scenarier från urban miljö och hur sensornät skulle kunna användas i dessa.
Abstract In this report, the results from the project IAM during 2005 are presented. The project, which is a one-year extension of an already ongoing project, has during 2005 presented the results from applying algorithms for classification of ground vehicles on acoustics data in a conference paper. Furthermore, the work with the improvements of the already implemented simulation model for sensor networks in the simulation framework MOSART has continued. Knowledge and experiences have been transferred to the FMV ground sensor demonstrator as implemented algorithms. Finally this report describes some scenarios from the urban terrain and how sensor networks could be used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182