Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Guidelines för utveckling och användning av modeller av mänskligt beteende.

Guidelines för utveckling och användning av modeller av mänskligt beteende. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wallin Niklas, Nilsson Sten-Åke, Lundin Mikael, Castor Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1837--SE)
Nyckelord beteendemodellering, datorgenererade aktörer, CGF, M&S, arkitekturer, uppgiftsanalys, konceptuell modell, modellutvecklingsprocess, W&A, HBR, computer generated actors, architecture, task analysis, conceptual model, model development
Sammanfattning Detta är en första utgåva av Guidelines för utveckling och användning av modeller av mänskligt beteende inom området datorgenererade militära aktörer (CGF). Förutom generell orientering om beteendemodeller och CGF:er ges förslag på innehåll i utvecklingsprocessen av sådana modeller samt många hänvisningar till viktig litteratur inom området. Denna guide följer i stort sett FEDEP som är en allmänt vedertagen modellutvecklingsprocess. Ett förslag på ett ramverk för utveckling och nyttjande av beteendemodeller inom FM har tagits fram och beskrives. Ramverket bygger på tekniker för komponentbaserad mjukvaruutveckling där grundstenen är den komponentmodell som utvecklats av FOI och FMV och som bl.a. använts i Merlin. Tanken med en sådan komponentbaserad teknologi är att kunna skapa återanvändbara delmodeller som enkelt skall kunna sättas samman till större enheter. För att kunna åstadkomma detta nåste delmodellerna erbjuda vissa standardiserade gränssnitt.
Abstract This is the first edition of "Guidelines for development and utilization of human behaviour models within the field of Computer Generated Forces". The guide presents general aspects of behaviour modelling, proposes an agenda for the development process of such models and holds references to other important projects and literature within the field. The guide adopts a development process similar to the FEDEP process. A framework for development and utilization of behavior models has been developed and is presented here. The framework uses the same techniques for components based software engineering as the Merlin architecture, developed by the Swedish Defence Material Administration and FOI. Thus, the framework facilitates reuse of models and aggregation of model components into larger assemblies with the use of standard interfaces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182