Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA - Årsrapport 2005.

FoRMA - Årsrapport 2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran (red)
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1839--SE)
Nyckelord Perspektivplanering, spel, analys, ekonomi, simulering, omvärldsanalys, försvarsmaktsstrukturer, scenarier, long term planning, analytical wargame, analysis, defence costing, simulation, strategic trends, force structures, scenarios
Sammanfattning FoRMA-projekten har genomförts på Försvarsmaktens uppdrag. Projekten syftar till att ge stöd till Försvarsmaktens perspektivplanering. Verksamheten kom under året att bl.a. inriktas på direkt stöd till perspektivplaneringen i form av framtagning av omvärldsunderlag. Därutöver har en viktig verksamhet varit utveckling av det nya verktyget för kostnadsberäkning av försvarsmaktsstrukturer. Bland ytterligare verksamheter kan nämnas att arbete med framtagning av scenarier har inletts och att en analys av det brittiska strukturhanteringsverktyget CHIMERA har genomförts. Vidare har ett antal andra verksamheter med syfte att vara förberedande inför nästa års spelverksamheter genomförts. Arbetet inom FoRMAs olika arbetsgrupper har skett i nära samverkan med uppdragsgivaren (Försvarsmakten). För framtiden är det viktigt att fortsatt finna en bra avvägning mellan långsiktig kunskapsuppbyggande och metodutvecklande verksamhet och verksamhet mer inriktad på att direkt stödja perspektivplaneringen genom exempelvis metodstöd och avtappning av kunskap.
Abstract The FoRMA projects are commissioned by the Swedish Armed Forces and have been carried out by FOI. FoRMA supports the Armed Forces long term planning process. During the past year the project focused partly on giving direct support to the long term planning process by helping to describe strategic trends in different fields. Another important activity has been to develop a new computerized tool that is to calculate the cost of future force structures. Two other activities have been starting the development of new planning scenarios and an evaluation of CHIMERA, a British Excel-based tool for producing and evaluating force structures. A number of activities with the purpose of preparing for the war gaming activities planned for next year have also been done. The work has been done in close cooperation with the client (the Armed Forces). For the continuation of the project it is important to find a good mix of activities such as knowledge building and process development and activities that are more aimed at directly supporting the Swedish Armed Forces long term planning process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182