Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Irakiska massförstörelsevapen och vilseledning."The Currently Accurate, Full, and Complete Declaration".

Irakiska massförstörelsevapen och vilseledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Unge Wilhelm, Furustig Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1840--SE)
Nyckelord Irak, massförstörelsevapen, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, vilseledning, IAEA, UNSCOM, UNMOVIC, FN, USA, Storbritannien, Iraq, weapons of mass destruction, nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons, deception, UN, Great Britain
Sammanfattning För att bevara och utveckla kompetensen avseende massförstörelsevapen (MFV)genomförde Saddam Husseins regim under årtionden olika former av systematisk vilseledning, inriktad mot långsiktiga åtgärder med döljande och avledande effekt. De vilseledande åtgärderna samordnades av en särskild organisation i linje med en överordnad vilseledningsplan. Vilseledningen omfattade politiska,diplomatiska,kommersiella,tekniska,informationsanknutna och ekonomiska åtgärder för att invagga omvärlden i säkerhet,bluffa och skapa tid till förfogande genom fejkad policy och avtalsbrott. Från början av 1970-talet och fram till 1991 lyckades Irak dölja sin verkliga kapacitet med resultatet att omvärlden underskattade landets MFV-utveckling. Från ungefär mitten av 1990-talet ändrades Iraks strategiska målsättning från att utveckla en status som regional stormakt med innehav av MFV till att få FN:s sanktionerhävda. Under denna period syftade den irakiska vilseledningen till att överdriva Iraks MFV-kapacitet för att avskräcka ärkerivalen Iran med resultatet att omvärlden överskattade Saddams MFV-utveckling. Men ekvationen att samarbeta med UNMOVIC och IAEA för att få sanktionerna hävda och samtidigt få Iran och omvärlden att tro på en substantiell kvarvarande MFV-förmåga var olöslig. Samtidigt som den irakiska vilseledningen skapade en falsk bild av kapaciteten och fördröjde omvärldens beslutsprocesser bidrog den också till säkerhetspolitisk osäkerhet i regionen, en osäkerhet som bl.a. avsåg Iraks intentioner och som var till Iraks nackdel. Från att från början ha stått i överensstämmelse med den nationella strategiska målsättning kom vilseledningen i konflikt med densamma, vilket ledde till regimens fall.
Abstract Saddam Hussein´s regime for several decades engaged in systematic deception with the objective to conceal its buildup of a WMD capability and decieve the international community about its strategic intentions. All deception activities were coordinated by a special organisation and in accordance with an overall deception plan. The plan included political,diplomatic,commersial,technical information-related and economic measures to make the world believe in Iraq´s peaceful intentions, to bluff and to create time for furthering its WMD efforts by faking policies and violating treaties. From the beginning of the 1970s and up till 1991 Iraq succeed in concealing its true WMD capacity with the result that the international community underestimated it. From around the mid-1990s Saddam, pressured by internal sanctions, changed the national strategic objective from developing a WMD capacity to getting rid of the sanctions. During this period the Iraqi deception exaggerated the country´s WMD capacity with the aim of deterring the archrival Iran. The result was that the international community overestimated the Iraqi WMD capacity. But, the equation of cooperating with the UN to get the sanctions lifted while at the same time making the world believe in a substantial residual WMD capacity and delaying the decisionmaking process of the international community, it also, to a large degree, contributed to uncertainty in the security policy arena of the region, an uncertainty regarding Iraq´s intentions. And this was clearly to Baghdad´s disadvantage. In essence, whereas the deception plan up till 1990 can be said to have been coherent with the overall national strategy it came into conflict with the same after the mid-1990s. This is tum resulted in the downfall of the regime.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182