Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An accuracy evaluation of unstructured node-centred finite volume methods.

An accuracy evaluation of unstructured node-centred finite volume methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svärd Magnus, Gong Jing, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1842--SE)
Nyckelord Nod-centrerad, finit-volyms metod, noggrannhet, node-centered, finite-volume method, accuracy
Sammanfattning Noggrannheten hos 1:a och 2:a derivata approximationerna för nod-centrerade kant-baserade finit-volyms metoder har analyserats. Analysen ger att dessa approximationer endast är användbara på speciella typer av nät. De teoretiska slutsatserna bekräftas av numeriska beräkningar.
Abstract We analyse the accuracy properties of both first and second derivative approximations using node-centered edge-based finite volume approximations. We conclude that these schemes can only be used on special types of grids. The theoretical results are confirmed by numerical computations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182