Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Accelerationsfysiologi: Slutrapport.

Accelerationsfysiologi: Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 18
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1844--SE)
Nyckelord Anti-G-dräkt, G-inducerad armsmärta, G-skydd, G-tolerans, högprestandaflygplan, tyngdkraft, Anti-G suits, G Protection, G-induced arm pain, G tolerance, gravito-inertial forces, high-performance aircraft
Sammanfattning Rapporten redovisar en sammanfattning av resultat från tretton försöksserier, utförda på friska försökspersoner, inom projektet "Accelerationsfysiologi", vars övergripande målsättning har varit att bistå Försvarsmakten med underlag för beslut som rör medicinsk säkerhet i JAS 39 Gripen, samt att öka kunskapen inom området Accelerationsfysiologi.
Abstract The report concludes results from thirteen series of experiments, performed in healty test subjects, within the project "Acceleration physiology". The principal aim was to assist the Armed Forces to solve problems concerning medical safety issues in the JAS Gripen fighter aircraft, and to our increase our knowledge as regards acceleration physiology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182